Palestiinan televiestintä- ja tietotekniikkaministeriö työskentelee virolaisen ohjelmistoyrityksen Cybernetican kanssa alueen digitaalisen yhteiskunnan perustan päivittämiseksi.

ministeriö ja Tallinnassa toimiva ohjelmistoliiketoiminta päivittävät Palestiinan alueiden nykyistä digitaalisten palveluiden tiedonsiirtokerrosta Cybernetican yhtenäiseksi vaihtoalustaksi eli UXP:ksi. Cybernetica ilmoitti lausunnossaan, että yritys tarjoaa skaalautuvan teknisen infrastruktuurin ja tiedon siirron, joka tasoittaa tietä tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehitykselle.

Yhtiön mukaan palestiinalaisalueet olivat ensimmäisiä Viron ulkopuolisia alueita, jotka ottivat käyttöön X-tien tiedonvaihtokerroksen – virolaisen ohjelmistopohjaisen ratkaisun, joka yhdistää erilaisia ​​tietojärjestelmiä. mahdollistaa laajan valikoiman digitaalisia palveluita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta – ja Cybernetica on ollut mukana tässä prosessissa alusta asti.

Cybernetican mukaan “noin 50 valtion yksikköä on nyt yhteydessä – yhteentoimivuutta on saavutettu useilla aloilla ja niiden välillä, kuten terveydenhuolto ja kansalaiselämän tapahtumat.”

Palestiinan hallinnon ponnistelut digitaalisten palvelujen tarjoamiseksi

“Siirtyminen X-Roadin vanhentuneesta versiosta viimeisimpään UXP-versioon on tärkeä askel kohti tulevaisuuden kestävää lähestymistapaa, jolla lisätään verkkoon kytkettyjen yritysten ja palveluiden määrää tiedonvaihtoalusta, ottaen huomioon Palestiinan pitkän aikavälin IT-kasvutavoitteen.”

Palestiinalaisministerin Ishaq Siderin mukaan hanke on “osa hallituksen pyrkimystä parantaa asukkaille tarjottavien palvelujen laatua ja tehostaa Palestiinan sähköisen hallinnon suorituskykyä ja toimittaa sähköisiä palveluita kansalaisille.”

“Yhdistetty digitaalisten hallintopalvelujen sivusto”, Sider selitti, “on ikkuna, jonka kautta kaikki valtion laitokset ja virastot voivat tarjota palveluja sähköisesti.” “Kansallinen tiedonvaihtokerros UXP toimii selkärankana laitosten väliselle digitaaliselle tiedonvaihdolle sekä digitaalisen maksuprojektin kautta, joka tarjoaa valtion palveluita ja mahdollistaa kansalaisten maksujen sähköisen maksamisen yhtenäisen digitaalisen hallinnon palveluportaalin kautta. ikkuna, jonka kautta kaikki valtion laitokset ja virastot voivat tarjota palvelujaan sähköisesti.” “Päivityksen jälkeen tiedonvaihto ja palveluiden tarjoaminen on mahdollista kaikkien sektoreiden, erityisesti kaupallisen sektorin kanssa.”

Cybernetican toimitusjohtajan Oliver Väärtnun mukaan kumppanuuden tarkoituksena on auttaa Palestiinan alueiden tietoyhteiskuntaa laajentamaan entisestään, ei vain parantaa jo käytössä olevaa teknologiaa. UXP:n asennuksen lisäksi yritys tarjoaa peruskoulutusta, teknistä tukea ja neuvontaa vuoteen 2026 asti.

Yksi ​​digitaaliajan perustajista

Cyberneticalla on pitkä historia; se perustettiin vuonna 1997 yksityisenä osakeyhtiönä Viron tiedeakatemian vuonna 1960 perustetun Kybernetiikkainstituutin soveltavan tutkimuksen osaston seuraajaksi.

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana yritys on ollut tärkeä tekijä Viron digitaalisten hallintojärjestelmien luomisessa. Yrityksen osaamisalueita ovat digitaaliset tunnistusteknologiat, suojattu tiedonsiirto, verkkoäänestys, digitaalinen tulli, tietoturva ja tilannetietoisuus.

Jordaania, Israelia ja Egyptiä rajaavilla palestiinalaisalueilla on tarkkailijan asema Yhdistyneissä Kansakunnissa, jotka eivät ole jäseniä. Vuodesta 2019 lähtien sen on tunnustanut maaksi 138 YK:n 193 jäsenvaltiosta. Suurin osa Euroopan maista, samoin kuin Kanada ja Yhdysvallat, ovat kieltäytyneet tunnustamasta Viroa itsenäiseksi valtioksi.

Vuodesta 2007 palestiinalaisalueilla on ollut kaksi eri hallintoa, toinen Länsirannalla (palestiinalaishallinto, jonka kanssa Cybernetica työskentelee) ja toinen Gazan kaistalla (Hamasin johtama , jota Euroopan unioni, Kanada, Japani ja Yhdysvallat pitävät terroristijärjestönä).