Kirjailijanimet ry on Elias Lönnrot -yhdistyksen jäsen. Seura osallistuu Nimikkoseurat ry:n kilpailuihin.

Kainuun kirjailijoiden järjestöt

Lönnrot-seura tekee tiivistä yhteistyötä Leino ry:n sekä muiden kainuulaisten kirjailijajärjestöjen kanssa. Olemme osallistuneet kirjatapahtumiin ja messuille Ilmari Kianto ry:n, Isa Asp ry:n ja Veikko Huovinen ry:n kanssa. Seuroille on tekeillä yhteinen esite.

Osallistumme edelleen yhdessä kirjamessuille ja toteutamme yhteisiä tapahtumia seurojen kanssa. Niin sanotussa Mäkitalon kaupassa Lönnrot-seura avustaa Isa Asp-seuraa. Mäkitupa oli Isa Aspin veljen koti, ja Asp-seura suunnittelee sen muuttamista yhdistysrakennuksekseen.

Suomen Heimojen Liitto ry

Suomen Heimot ry on Elias Lönnrot ry:n jäsen. Järjestö vastaa muun muassa kansanperinteen ja murteen säilyttämisestä Suomen useissa maakunnissa. Suomen Heimot ry järjestää joka toinen vuosi valtakunnallisen murrekilpailun, joka vaihtelee maakunnittain.

Konferenssin suunnittelu alkaa vuonna 2012. Kisa järjestetään Savon murrealueella Iisalmessa vuonna 2013 ja Kajaanissa Kainuun murrealueella vuonna 2015. Kajaanissa järjestettävän valtakunnallisen tapahtuman yhteydessä Elias Lönnrot -seura, Suomen heimot ja Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskus järjestävät symposiumin, jonka aiheina ovat Lönnrotin lääketiede ja kansanparannus, Kalevala-jäsenyyden oikaisu ja suomen kielen kehitys. Vuonna 2012 Lönnrot-seura ja Itä-Suomen yliopiston emeritusrehtori ja -professori Osmo Hänninen tekevät yhteistyötä ihmisten elämää parantavassa työpajassa.

Oulujärven Jättiläiset ry

Oulujärven Jättiläiset ry:ssä ja sen hallituksessa Elias Lönnrot ry tekee yhteistyötä Leino ry:n kanssa. Jättiläisten tehtävänä Oulujärven seudulla on edistää kulttuuri- ja luontomatkailua.

Lönnrot ry panostaa vuonna 2012 Oulujärven luonto- ja kulttuurikeskuksen kehittämiseen ja alueen kulttuurimatkailuun.

Sammetin jäsenistöllä ja Paikkarin krouvin ja Lammintalon talonmiehillä on vahvat siteet seuraan. Lönnrot-seura järjesti 3. ja 4.4.2011 matkan Sammattiin. Seuran jäsenistö on halukas auttamaan mm. lammikkotuvan ja sen viereisen yrttialueen kunnostamisessa.

Elias Lönnrot -seura on yksi Paikkarin krouvin tuki ry:n perustajajäsenistä. Paikkarin krouvin kannatusyhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Paikkarin krouvin museotoimintaa sekä henkisesti ja taloudellisesti vaalia ja tukea Elias Lönnrotin valtakunnallista ja kansainvälistä kulttuuri-, sivistys-, kotiseutu-, valistus- ja kaikenkattavaa suomalaista kehitysperinnettä. Krokotiili on paikka.

Kalevala-henki

Kalevala-Spirit ja Lönnrot-seura jatkavat yhteistyötä. Yhteisöt ovat sitoutuneet edistämään toistensa toimintaa ja mahdollisuuksia.