Kannustimena matka Viroon

Matkalla Viron Kainuussa 24. elokuuta 1992 pidettyyn Eino Leino -seuraan syntyi Elias Lönnrot -seura. Vöryssä vierailtiin Kreutzwaldin kotimuseossa. Museonjohtaja Siiri Toomik kertoi Kreutzwaldin yhteyksistä Lönnrotiin, joka oli innoittanut lääkärikollegansa keräämään virolaisia kansanrunoja. Opetusneuvos Tuulikki Yli-Lonttinen sai idean perustaa Kajaaniin valtakunnallinen Elias Lönnrot -kerho.

Kokoukseen Yli-Lonttinen kutsui museonjohtaja Heikki Rytkölän, Kaukametsän opiston rehtori Matti Väisäsen ja kaupunginarkkitehti Erkki Vähämaan. Työryhmä ehdotti Lönnrot-keskuksen perustamista. Kaupunki nimesi työryhmän vetäjäksi Heikki Rytkölän ja asiantuntijaksi FT Pekka Laaksosen Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. Toimikunnan esitykset sen sijaan katosivat arkistoihin.

Joulukuun 1. päivänä 1995 käynnistettiin uusi hanke. Kalevalaseura, Kalevalan Naisliitto, Suomalainen Seura, Kotiseutuliitto, Kainuun museoyhdistys, Kainuun Eino Leino ry, Kajaanin opettajankoulutuslaitos ja Kainuun musiikkiopisto antoivat lausuntonsa. Lisäksi Niina ja Seppo Sailo tarjosivat Alpo ja Niina Sailon Kalevalaa ja Lönnrotia esittäviä kipsiveistoksia tulevaan keskukseen. Lönnrotin suurhanke sen sijaan ei tuolloin toteutunut.

Elias Lönnrot -seura perustettiin Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen juhlasalissa 27. helmikuuta 1996. Paikalla oli 60 perustajajäsentä, jotka kaikki olivat innostuneita suunnitellusta Lönnrot-keskuksesta. Lönnrot-verkosto kasvoi ajan myötä Hauholasta eli Lönnrotin majasta Lönnrotin patsaaseen rantapuistossa, Anttilan tavaratalon, Karolineburgin ja Paltaniemen esittelytauluihin ja muualla Kajaanissa Lönnrotin elämäntyötä esittelevään installaatioon Hotelli Scandic Kajanuksen ja Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen sisäänkäynnillä, ja alkaen

Lönnrot-keskus avattiin 2. heinäkuuta 2007 Kajaanin kaupungintalossa, joka sisustettiin Lönnrotin ajan hengessä talonpoikais-rokokoo-sisustuksella. Tilasta, joka toimii myös kokoontumis-, koulutus- ja juhlatilana, on tullut olennainen osa Lönnrot-verkostoa.

Toimintansa aikana Elias Lönnrot -seura on järjestänyt erilaisia matkoja. Lönnrotille olennainen Laukon kartano ja hänen ensimmäinen majapaikkansa Hämeenlinnan ensimmäinen apteekki esiteltiin Samitien matkan yhteydessä. Sammatissa vietimme paljon aikaa Lönnrotin lapsuuden ja vanhuuden tutkimiseen. Vuonna 2002 Sammat kävi toisen kerran Lönnrotin 200-vuotisjuhlissa. Syyskuun 3.-4. päivänä 2011 tehtiin paluumatka Sammattiin.

Metsäsuomalaisten kotiseutuun tutustuttiin Värmlannin-matkalla. Siellä oli myös Karlstadin yliopiston ja Lönnrot-instituutin yhdistetty seminaari. Firenze-Sienan matkalla toimitettiin kukkia Lönnrotin tyttären Iidan haudalle ja kerrottiin jännittävä kertomus Lönnrotin perhe-elämästä.

Elias Lönnrot -seura on tehnyt paljon työtä sen eteen, että Lönnrotista ja hänen työstään kerättyjä tietoja jaetaan. Tohtori Heikki Rytkölä ja tohtori Reijo Heikkinen, Lönnrot-seuran jäsenet, keräsivät ja julkaisivat tämän aineiston merkittävällä tavalla.

Vuoden Elias on vuosittainen palkinto, joka myönnetään parhaalle Eliakselle vuonna 2015.

Elias Lönnrot -seura palkitsee vuosittain Vuoden Eliasina henkilön, joka on tieteellisellä tai taiteellisella työllä merkittävästi edistänyt Lönnrotin ja folkloristiikan tutkimusta.